Thông tin ứng viên

Phạm Nguyễn Ngân Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/12/1996
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 02/10/2019

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Trình dược viên

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Tp Hồ Chí Minh

Dược sĩ

8-10 triệu

Chưa cập nhật.