Thông tin ứng viên

Nguyễn Thị Minh Phượng

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Tp Hồ Chí Minh - Sinh ngày: 23/04/1988
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 05/06/2019

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại, Nhân viên Dịch vụ Khách hàng, Nhân viên Hành chính văn phòng

Đại học

Trên 5 năm

Ngân hàng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Khối Tín dụng Tiểu Thương.

Nhân viên

Nhân viên

Tp Hồ Chí Minh

Tài chính/Đầu tư
Ngân hàng
Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng

8-10 triệu

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng xử lý vấn đề

- Kỹ năng quản lý thời gian