Thông tin ứng viên

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 29/09/1994
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 02/02/2019

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán, hành chính nhân sự, thu mua

Cao đẳng

1 năm

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Đồng Nai

Kế toán
Nhân sự
Kho vận

6-8 triệu

-Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
-có khả năng làm việc trong các môi trường có nhiều nhiệm vụ khác nhau
-Suy nghĩ nghiêm túc, ham hiểu biết và kiên nhẫn, chăm chỉ, tỉ mỉ cản thận
-Thẳng thắn, trung thực và đáng tin