Thông tin ứng viên

BUI MINH TAM

Giới tính: Chưa cập nhật. - Chưa kết hôn
Tp Hồ Chí Minh - Sinh ngày: 05/06/1988
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 02/07/2019

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


quàn lý / nhân viên

Đại học

5 năm

Bảo trì/Sửa chữa

Chưa cập nhật. Cty TNHH TM DV SX camera Lê Phát

Nhân viên

Nhân viên

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử
Bán hàng kỹ thuật
Công nghệ cao

8-10 triệu

- Làm việc nhóm , hoặc độc lập.
- xử lý thông tin va giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp tốt với đồng nghiệp va cấp trên.
- Quán lý nhóm , kho.